Kredyty

kredyty. Studia w Polsce są darmowe. Przynajmniej na większości uczelni wyższych, nie licząc tych prywatnych oraz studiów zaocznych. Bezpłatne – to nie jest właściwe słowo. Powinno pisać się, że nauka jest darmowa, ale przecież student musi się przecież utrzymać, żywić się i od czasu do czasu „wyjść na miasto”. Niektórzy studenci mają ten komfort, że za ich byt płacą rodzice. Niestety nie wszyscy mają ten komfort. Państwo wyszło naprzeciw potrzebom studentów i oferuje im preferencyjne kredyty studenckie. Kredyty udzielane są niemal wszystkim potrzebującym. Dodatkowo w tym roku Państwo wprowadziło kolejne ułatwienia w załatwianiu takiego kredytu, ograniczając niezbędne formalności do minimum. Wszystko w trosce o byt studentów, którzy są przecież przyszłością narodu. Wysokość wypłacanego kredytu wynosi 600 złotych miesięcznie, ale nie więcej niż 15 tys. euro. Oprocentowanie kredytu jest bardzo preferencyjne i stanowi połowę obecnej stopy redyskontowej. Okres spłaty jest również bardzo atrakcyjny i stanowi dwukrotnie więcej niż ilość otrzymanych comiesięcznych transz. Oferta jest bardzo korzystna, a co najistotniejsze dla wszystkich studentów taka sama.